El procés de muntatge

El muntatge NOUBAU es basa en el prefletxat

Les fases més importants del procés són:

  1. Es col•loquen, lleugerament inclinats, els dos perfils extrems sobre puntals i els prismes separadors en els punts on s’han d’aplicar els esforços a la biga vella.
  2. Se situa el perfil central, completament horitzontal, també sobre puntals.
  3. Se solden els tres perfils (soldadura TIG i MIG).
  4. Es col•loquen els gats hidràulics als extrems de la biga NOUBAU.
  5. S’aplican el esforços controlats de prefletxat sota els dos caps de la biga Nou Bau.
  6. Quan la biga està prefletxada, es fixen els suports a la paret.
  7. S’impermeabilitzen els suports.
  8. Es realitza el massisat del perfil Nou Bau.
  9. Es fa el rejuntat final entre la biga vella i la biga Nou Bau.

Contacte