Hi ha molts problemes que poden estar degradant les nostres bigues: aluminosi, carbonatació, oxidació, humitats, tèrmits... Si no les reparem a temps, aquestes bigues poden fletxar o trencar-se i provocar greus accidents. Per això és necessari que rehabilitem el sostre en mal estat amb el sistema NOUBAU, la millor solució per reforçar qualsevol tipus de biga, ja sigui d’acer, fusta o formigó.

Contacte